Doelgroep

De Doelgericht verbetermethode is uitermate geschikt voor organisaties die graag gestructureerd en gecontroleerd willen verbeteren zonder zware project management methodes te willen inzetten. Door middel van learning by doing wordt deze methode aangeleerd binnen de organisatie.

Werking

Binnen de organisatie wordt één persoon benoemd tot leider van de verandering. Zeg maar de 'projectleider'. Dit heeft als grote voordeel, ten opzichte van het inhuren van een externe projectleider, dat de kennis over het onderwerp en de organisatie direct beschikbaar is en er snel gestart kan worden. Deze interne projectleider wordt geocached om de verandering soepel en gestructureerd door te voeren en doet hierbij de vaardigheden en kennis op om volgende veranderingen zelfstandig te kunnen leiden. Dit is financieel voordeliger dan voor alle verbeteringen iemand te moeten inhuren.

Op basis van de organisatiedoelstelling wordt een helder plan gemaakt in de vorm van een verbeteroverzicht. Geen boekwerk, gewoon een helder overzicht van twee pagina's. Dit plan wordt samen met de teamleden opgezet zodat zij vanaf het begin betrokken zijn. Vanuit hier worden de acties benoemd. 

Met periodieke team-meetings in de vorm van stand-ups worden knelpunten besproken en wordt gekeken naar de voortgang. Wat heb je gedaan? Wat ga je doen? Waar loop je tegenaan? Na elke oplevering wordt er gekeken naar wat de volgende keer beter of leuker kan.

Het gehele proces wordt ondersteund door een coach die actief en betrokken is. Op deze manier leren de interne verbeteraars de fijne kneepjes van project management en alles wat daarbij hoort zoals risico management en de begeleiding van besluitvorming.

Vaardigheden die worden aangeleerd zijn onder andere:

  • Resultaatgericht leidinggeven
  • Gestructureerd werken
  • Samenwerken en teamontwikkeling
  • Omgaan met weerstanden
  • Problemen oplossen en besluitvorming
  • Risico’s herkennen en daarop acteren
  • Effectief vergaderen

Onrust wordt omgezet in structuur en vooruitgang.